Tisztelettel meghívunk és elvárunk minden egyesületi tagtársat  a Budapesti Népművelők Egyesülete Tisztújító Közgyűlésére.

Időpont: 2020. június 26-án 10.30 óra

Helyszín: KMO Művelődési Központ –  Budapest, XIX. kerület, Teleki u. 50.

 

Napirendi pontok:

1./ A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

2./ Számszaki és tevékenységi beszámoló a 2019. évről   

     Előadó: Gábor Ilona, a BNE elnöke

3./ Az Ellenőrző Bizottság jelentése a 2019. évről

     Előadó: Kovács Lászlóné az Ellenőrző Bizottság elnöke

4./ A közhasznúsági jelentés elfogadása

      Előadó: Gábor Ilona

5./ Beszámoló a BNE elnöksége 2016-2019. közötti időszakban végzett munkájáról

     Előadó: Gábor Ilona a BNE elnöke

6./A Jelölő Bizottság tájékoztatója a jelölés lefolytatásáról és a jelöltek személyéről

     Előadó: Nyitrai Mária a Jelölő Bizottság elnöke

7./ Tisztújító választás

8./ A választás eredményének ismertetése

9./ Egyebek

Kedves Kollégák!

Amennyiben a közgyűlés 2020. június 26-án 10.30 órakor határozatképtelen, úgy azt 2020. június 30-án 10.30 órára ismételten összehívjuk.

A másodjára összehívott közgyűlés, a megjelentek számától függetlenül az eredeti időpontra összehívott közgyűlés napirendi pontjait tárgyalva határozatképes.

A közgyűlés kezdete előtt 10.00 órától a helyszínen lehetőség van az elmaradt (2018-2019) illetve a 2020.évi tagdíjak rendezésére.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szavazáson csak az egyesületi tagok vehetnek részt, és a tagsági viszony feltétele az éves tagdíj befizetése!

Az Elnökség négy éves munkájáról szóló beszámolót csatolva megküldjük, de az egyesület honlapján is olvashatjátok (www.bpbne.hu).

A Jelölő Bizottság a lehetőségekhez képest, megpróbált minden tagtársunkat elérni, de természetesen továbbra is állnak rendelkezésetekre.

A Jelölő Bizottság elnöke:     Nyitrai Mária  telefon: 06/30 4666 695

Budapest, 2020-06-09

                                                                                                          Gábor Ilona

                                                                                                               elnök