Kedves Kollégák!

Elkészült a 2022 évre vonatkozó egyesületi szakmai beszámolónk. Köszönöm, ha átnézitek és hamarosan személyesen is reflektálhattok a benne leírtakra.

Tisztelettel meghívunk és elvárunk minden egyesületi tagtársat a Budapesti Népművelők Egyesülete beszámoló közgyűlésére

Időpont: 2023. május 26-án pénteken 9.30 óra
Helyszín: KMO Művelődési Központ és Könyvtár

Napirendi pontok:

1./ A Közgyűlés levezető elnökének megválasztása

2./ Számszaki és szakmai beszámoló a 2022. évről
Előadó: Gábor Ilona, a BNE elnöke

3./ Az Ellenőrző Bizottság jelentése a 2022. évről
Előadó: Polyák Edit az Ellenőrző Bizottság tagja

4./ A közhasznúsági jelentés elfogadása
Előadó: Gábor Ilona

5/ Tájékoztató a 2023 évre tervezett feladatokról.
Előadó: Gábor Ilona

6./ Egyebek

7./ A közgyűlés zárása

Amennyiben a közgyűlés 9.30 órakor határozatképtelen, úgy azt 10.00 órára ismételten összehívom!
A másodjára összehívott közgyűlés az alapszabályunk szerint, a megjelentek számától függetlenül, az eredeti pontokban határozatképes.

A közgyűlés kezdete előtt, a helyszínen lehetőség lesz az elmaradt (2021-2022) illetve a 2023. évi tagdíjak rendezésére.

Budapest, 2023. 05. 12.

Üdvözlettel:

Gábor Ilona
elnök