Kedves Egyesületi Tagtársak!

A Budapesti Népművelők Egyesülete 2020. június 30-án megtartotta tisztújító közgyűlését, – mely áprilisban lett volna esedékes – de a veszélyhelyzet miatt el kellett halasztani.

A közgyűlés dokumentumait minden egyesületi tag megkapta a meghívóval együtt. A dokumentumok, itt a honlapunkon is olvashatók.

Jegyzőkönyv kivonat

Készült 2020. június 30-án a Budapesti Népművelők Egyesülete Tisztújító Közgyűlésén
A meghirdetett időpontban, azaz 2020. június 26-án 10:30 órakor, a Közgyűlés nem volt határozatképes, ezért 2020. június 30-án 10:30 órára ismételten összehívásra került. A módosított időpontban a Közgyűlés a szabályoknak megfelelően megkezdhette munkáját. Jelen lévő létszám az egyesület tagjai közül 25 fő volt.
A közgyűlés köszöntése után a közgyűlés megválasztotta a levezető elnököt Várhalmi András személyében.

Napirendi pontok

 • A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
 • Számszaki és tevékenységi beszámoló a 2019.évről
  Előadó: Gábor Ilona a BNE elnöke
 • A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság jelentése a 2019.évről. Előadó: Kovács Lászlóné a PEB elnöke
 • A Közhasznúsági Jelentés elfogadása
  Előadó: Gábor Ilona
 • Beszámoló a BNE Elnöksége 2016-2020 közötti időszakban végzett munkájáról
  Előadó: Gábor Ilona a BNE elnöke
 • A Jelölő Bizottság tájékoztatója a jelölés lefolytatásáról és a jelöltek személyéről. Előadó: Cs. Szabó Mária a JEB tagja
 • Tisztújító választás
 • A választás eredményének ismertetése
 • Egyebek

A BNE 2020. 06. 30-án megválasztott elnöksége és a tagok elérhetőségei:
Elnök: Gábor Ilona – gaborica@kmo.kispest.hu
Titkár: Várhalmi András – andrasvarhalmi@gmail.com
Tagok: Margittai Katalin – katalin.margittai@gmail.com
Klein Mariann – igazgato@vigyazomh.hu
Szűcs Ferenc – ferenc.szucs@fmhnet.hu
Morassi László – morassi.laszlo@kulturkozpont.hu
Szebeni Dóra – szebenidori@gmail.com
Szakácsné Urbán Szilvia – urban.szilvia@csokonaikk.hu
Szalkai Lajos – szalkailajos@kult13.hu

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjai és a tagok elérhetőségei:
Kovács Lászlóné – kataszel51@gmail.com
Polyák Edit – polyak.edit@csili.hu
Bercsi Katalin – katalin.bercsi@gmail.com

A levezető elnök megköszönte az aktív részvételt és bezárta a Közgyűlést.

A Budapesti Népművelők Egyesülete újonnan választott elnöksége 2020. július 20-án tartja alakuló ülését. A kialakított munkaprogramjukról az egyesület honlapján adunk tájékoztatást.

Budapest, 2020. július 2.

Budapesti Népművelők Egyesülete Elnöksége